Heura

SME TU PRETO ABY BOLA SPRÁVA BUDOVY PRE VÁS PRIDANOU HODNOTOU.

Prenechajte starostlivosť o budovu na nás.

Služby správy budov šité pre Vás na mieru.

FACILITY & PROPERTY
MANAGEMENT

Ak vlastníte administratívnu či výrobnú budovu, či už pre vlastné potreby alebo na prenájom, určite chcete vo svojej budove vytvoriť motivujúce, príjemné a bezpečné pracovné prostredie, ktoré vám zvýši atraktivitu týchto priestorov a spokojnosť ich užívateľov.

zobraziť viac

SPRÁVA BYTOV

Váš spoľahlivý partner pre komplexnú a transparentnú správu bytov.

Prenechajte starostlivosť o váš dom na nás - vy iba bývajte.

zobraziť viac

Ako spracúvame Vaše osobné údaje

Dňa 25.5.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktorý bol prijatý v nadväznosti na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR").

zobraziť viac

SLUŽBY MEDIÁTORA - mimosúdne urovnávanie sporov

Nezhodli ste sa so susedom? Neviete vyriešiť spor medzi sebou v rodine? Pri správe budov sa občas stretávame so susedskými spormi. Ako správca však nie každú situáciu vieme pomôcť vyriešiť, pretože nie všetko v živote sa dá riešiť uplatnením zákonov a paragrafov. A práve v takýchto prípadaoch môže významne pomôcť práve mediátor. Ale stretávame sa nielen so susedskými spormi ale aj rodinnými (manželské, partnerské, súrodenecké,...), pracovnými,... a tu všade môže byť mediátor skvelým pomocníkom, ktorý je kvalifikovaným odborníkom na komunikáciu a riešenie sporov a je stranám nápomocný pri riešení ich sporu resp. konfliktného stavu a hľadaní obojstranne akceptovateľných riešení sporu.

zobraziť viac

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch v správe HEURA services s.r.o. a HEURA home s.r.o., v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných pri výkone správy a služieb facility vrátane podmienok a spôsobu vybavovania reklamácií.

zobraziť viac

CENNÍK

Cena za správu je vždy vypracovaná individuálne po obhliadke objektu, ujasnení rozsahu a potrieb objektu a požiadaviek vlastníkov. Pri rozhodovaní o prevzatí objektu do správy je pre nás dôležité stretnutie s vlastníkmi. Našu prácu robíme s radosťou a odbornosťou preto je hladká vzájomná komunikácia jednou z našich najdôležitejších priorít. Spravujeme iba také množstvo objektov aby sme vedeli časovo zabezpečiť maximálnu možnú starostlivosť. S vlastníkmi objektov sa stretávame, poznáme sa navzájom. Poskytujeme správu rodinného typu - čo pre nás znamená nielen ústretovosť ale aj osobný prístup.

zobraziť viac

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTÍ HEURA

Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločnej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje 
naše úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy 
v súlade so zákonom a s etikou, ktorý je spoľahlivým, 
zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. 
Koná vždy profesionálne, transparentne, kvalitne a spoľahlivo, 
aby bol partnerom klienta počas užívania svojej nehnuteľnosti.

zobraziť viac