Heura

KONTAKT

STRÁNKOVÉ HODINY

Pondelok: 13:00 - 17:00 hod.
Štvrtok: 13:00 - 17:00 hod.

HEURA s.r.o.

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava

IČO: 46 479 112
DIČ: 20 23 39 71 01
IČ DPH: SK 20 23 39 71 01
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 78064/B

Číslo účtu: SK24 7500 0000 0040 2064 9614

HEURA services s.r.o.

Adresa: Leškova 3/A, 811 04 Bratislava

IČO: 47 389 028
DIČ: 20 23 84 88 49
IČ DPH: neplatca DPH
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 91682/B

Číslo účtu: SK19 7500 0000 0040 2064 9219

HEURA home s.r.o.

Leškova 3/A, 811 04 Bratislava

IČO: 52 780 911
DIČ: 21 21 14 22 65
IČ DPH: neplatca DPH
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 143650/B

Číslo účtu: SK61 7500 0000 0040 2769 5998

Kontaktná osoba: Juliana Michaláčová, DiS, konateľka
0905 420 711, juli@heura.sk

Zákaznícky servis: Ing. Jana Záhorová
0907 158 456, info@heura.sk

Hlavný technik: Mário Šajdík
0917 490 970, info@heura.sk

Napíšte nám

overovací kód